V-Mart stores In Naya Ganj, Hathras, Uttar Pradesh