V-Mart stores In Brahm Nagar, Auraiya, Uttar Pradesh