V-Mart stores In Gadia Lohar Colony, Chittorgarh, Rajasthan