V-Mart stores In Ayodhya Nagar, Belgaum, Karnataka