V-Mart stores Near Lagunia Raghukanth , Samastipur, 848101